Experiment api

Més enllà de tenir cura de l’hort, estem aprenent allò que feia referència a les plantes i les seves funcions. Així doncs, hem vist que a les arrels es produeix l’absorció de saba bruta, ja que es tracta d’aigua amb sals minerals. Aquesta mescla arriba a les fulles a través de tubs que van per l’interior de la planta: els vasos conductors. Per tal de veure tot plegat de primera mà hem experimentat amb un api.

Vam introduir les tiges d’api en gots i les vam deixar una setmana. Passat aquest temps vam observar què havia passat. A les fulles havien aparegut taques de colors! Vam comprovar que l’aigua de color havia pujat pels vasos conductors de la tija de l’api. I, per acabar, els hem disseccionar.

Processed with MOLDIV